CHRISTIAN HUYGENS - 14.04.1629 - 08.06.1695 - notatka biograficzna

Christian Huygens Jako matematyk Huygens zajmował się rozwojem rachunku różniczkowo-całkowego. Podczas swoich matematycznych studiów opracował również teorię dotyczącą gry w kości, którą opublikował jego nauczyciel matematyki Frans van Schooten w 1657 roku w książce pod tytułem De ludo aleae. Była to jedna z pierwszych prac dotyczących teorii prawdopodobieństwa. Na polu fizyki prowadził szereg prac dotyczących optyki. Sformułował zasadę Huygensa, która mówi o rozchodzeniu się fal w pobliżu przeszkód. Jego doświadczenia potwierdzały teorię o falowej naturze światła. Badał również zjawisko załamania światła w różnych materiałach. Huygens współpracował z Antonim van Leeuwenhoekiem. Razem opracowali bardzo doskonałe soczewki. Dzięki opanowaniu przez Christiana zasad optyki Antoni był w stanie wykonać ze szkła oraz kryształu doskonałe soczewki. Pozwoliło to na zbudowanie mikroskopów i teleskopów optycznych. Huygens i Leeuwenhoek prowadzili wspólnie obserwacje żywych komórek. Dzięki swoim badaniom w optyce opracował przyrządy astronomiczne, w których zredukował aberracje. Obrazy kosmosu stały się dużo bardziej wyraźne. Obserwacje astronomiczne poprzez nowy teleskop doprowadziły go do odkrycia w roku 1655 księżyca Saturna, który został nazwany Tytan. Jego badania objęły również pierścienie Saturna, co zaowocowało sformułowaniem w roku 1656 hipotezy mówiącej, że zawierają one kosmiczny gruz. W tym samym roku Christian zdołał rozdzielić obraz Obłoku Oriona na poszczególne gwiazdy. Najjaśniejszy rejon tego obłoku nosi nazwę "Obszar Huygensa". Christian prowadził też obserwację pojedynczych gwiazd, dzięki czemu odkrył, że niektóre z nich tak naprawdę są podwójne. Zegar wahadłowy został wynaleziony przez Galileusza oraz Leonardo da Vinci, jednak to właśnie Christian zbudował pierwsze dokładne zegary wahadłowe. Swoje zegary opisał w książce "Horologium oscillatorium". W roku 1666 przeniósł się do Paryża, gdzie wykładał na uniwersytecie do 1681 roku. W roku 1667 obserwacji jako pierwszy obliczył prędkość światła (220 tys. km/s). Od czasów Arystotelesa uważano, że światło ma nieskończoną prędkość. W Paryżu Huygens prowadził badania razem z Giovanni Domenico Cassini w obserwatorium paryskim. Kiedy poważnie zachorował w roku 1681 powrócił do Hagi. Huygens był jednym z pierwszych myślicieli, którzy wysunęli ideę życia pozaziemskiego. Huygens zmarł w swoim domu 8 czerwca 1695 roku.

w górę ↑