KLAUDIUSZ PTOLEMEUSZ - I - I w. - notatka biograficzna

Klaudiusz Ptolemeusz Klaudiusz Ptolemeusz to astronom, matematyk, geograf i teoretyk muzyki. Działał w Aleksandrii. Był twórcą spójnej teorii matematycznej geocentrycznego systemu budowy świata. Całokształt ówczesnej wiedzy astronomicznej zawarł w 13 księgach dzieła "Mathematike syntaxis", znanego pt. "Almagest", które aż do XVI w. było uznawane za podstawowy wykład astronomii matematycznej. Popierał on geocentryczny obraz Wszechświata oraz teorię epicykli Apoloniusza. Wprowadził dodatkowe elementy geometryczne, między innymi deferenty, czyli koła mimośrodkowe, których środki leżą nieco poza Ziemią; oraz ekwanty, czyli punkty wyrównawcze, wokół których zakreślane są epicykle. Te przesunięcia orbit i epicykli miały w pełni wyjaśnić obserwowane ruchy planet. Podczas gdy tory tych ciał niebieskich były złożone, Słońce, Księżyc i gwiazdy zataczały prostsze orbity wokół naszej Ziemi.

w górę ↑