Obraz Wszechświata i zachodzących w nim zdarzeń nie byłby dla nas tak dobrze znany gdyby nie wybitni uczeni, w tym astronomowie i fizycy, którzy całe swoje życie poświęcili badaniom i obserwacjom.

Wybierz osobę aby przejść do jej opisu: