MIKOŁAJ KOPERNIK - 19.02.1473 - 24.05.1543 - notatka biograficzna

Mikołaj Kopernik Mikołaj Kopernik to polski astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, urodzony w 1473 r. w Toruniu przy ul. św. Anny (obecnie: Kopernika). Wszechstronnie wykształcony, studiował nauki przyrodnicze, w tym metody obserwacji astronomicznych, na Akademii Krakowskiej, prawo w Bolonii i medycynę w Padwie. W 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku (1510), Olsztynie (1520 - 1521, w czasie wojny polsko - krzyżackiej). Tam też przeprowadzał obserwacje astronomiczne i pisał swoje dzieła.

Doszedł do wniosku, że teoria Ptolemeusza nie wyjaśnia drogi ruchu planet. Odkrył, że to Słońce, a nie Ziemia, jest środkiem Wszechświata, a wszystkie planety, w tym także Ziemia, poruszają się wokół Słońca po kolistych orbitach. Kopernik był twórcą systemu heliocentrycznego. Wiedząc, że jego odkrycia nie zyskają aprobaty Kościoła, który uważał Ziemię za najważniejsze miejsce we Wszechświecie, powstrzymał się z opublikowaniem swego dzieła. Książka "O obrotach ciał niebieskich" ukazała się drukiem dopiero w 1543 roku, czyli w roku śmierci Kopernika.

w górę ↑